Spectra-Scope Speclipse
Speclipse
Spectra Scope 1

Το σύστημα Spectra-Scope αποτελεί κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία βασιζόμενη σε Laser & Artificial Intelligence.

 

  • To SpectraScope® παρέχει πρωτοφανή στιγμιαία βιοχημική ανάλυση δερματικών αλλοιώσεων με ανώτερη διαγνωστική ακρίβεια σε λίγα νανοδευτερόλεπτα.
  • Ο συνδυασμός της επαγόμενης με laser φασματοσκοπίας πλάσματος (LIPS) και ενός αποκλειστικού διαγνωστικού αλγορίθμου που βασίζεται σε Artificial Intelligence (AI) επιτρέπει ασυναγώνιστη κλινική ακρίβεια και ως προς την ευαισθησία (sensitivity 95%) αλλά και την ειδικότητα (specificity 87%) αποδεδειγμένως σε παγκόσμιες κλινικές έρευνες.
  • Με την φασματοσκοπία πλάσματος (LIPS) που προκαλείται μέσω της χρήσης ενός υπερβραχέος παλμικού laser, μπορεί να εξαχθούν με μη-επεμβατικό τρόπο βιοχημικές πληροφορίες για τις δερματικές βλάβες σε πραγματικό χρόνο.
  • Η σάρωση των αμφιλεγόμενων σπίλων παρέχει επαλήθευση σε διάστημα δευτερολέπτων χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την κλινική ακρίβεια.
  • To SPECTRASCOPE® είναι ένα εργαλείο που παρέχει ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία χωρίς να χρειάζεται αντιδραστήριο μοριακά πολύπλοκων δειγμάτων, χωρίς προετοιμασία δείγματος, χωρίς βιομοριακούς ανιχνευτές ή γενετική ενίσχυση.

Μαρτυρίες Γιατρών

«Το Spectra-Scope μπορεί να εντοπίσει την πιθανότητα κακοήθους έναντι καλοήθους βλάβης μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας τον πόνο της βιοψίας στον ασθενή και μειώνοντας δραματικά το άγχος της αναμονής ημερών έως εβδομάδων για την επίσημη αναφορά παθολογίας. Βρήκαμε ότι το Spectra-Scope αποδίδει εξαιρετικά καλά στην πρόβλεψη της πιθανότητας κακοήθους βλάβης άμεσα στο πλευρό του ασθενούς και σε πολλές περιπτώσεις, παρέχει ακριβή ιστολογική διάγνωση»

Girish S. Munavalli, MD, MHS, FACMS

Dermatology, Laser & Vein Specialists of the Carolinas

Charlotte, North Carolina, USA

«Το Spectra-Scope μπορεί να εντοπίσει την πιθανότητα κακοήθειας οποιωνδήποτε σπίλων χωρίς να βλάψει το δέρμα και χρειάζονται μόλις μερικά δευτερόλεπτα για να παρέχει ένα πολύ ακριβές αποτέλεσμα κατά την εξέταση.  Για τον μαζικό έλεγχο, πιστεύω ότι θα είναι ένα νέο πρότυπο σύντομα. Επίσης, ελπίζω ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το Spectra-Scope στη σταδιοποίηση της μικρογραφικής χειρουργικής του Mohs, που είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της θεραπευτικής επέμβασης.  Το Spectra-Scope είναι τόσο εντυπωσιακό όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, καθώς είναι μια ανώδυνη, γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση ύποπτων βλαβών, σε πραγματικό χρόνο»

Boncheol Leo Goo, MD

 Board-certified Dermatologist / Mohs micrographic surgeon

Naeum Skin Clinic

«Το Spectra-Scope δίνει μια πολύ άμεση απόφαση εάν πρέπει να προβώ σε βιοψία μιας βλάβης ή να προβώ ακόμα και στην εκτομή της»

Dr Samuel Seit, MBBS(UNSW), Dip Pr Derm Distinction (Cardiff), Dip Laser Surg(ACCS), FRACGP, FCPCA, FASLMS 

The Skin Cancer & Cosmetic Clinic
Neutral bay, New South Wales, Australia